Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje


YRITYSTALO
Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille Kokkolan kaupungilla on mahdollisuus tarjota ammattirakentajien ja -rakennuttajien haettaviksi seuraavat asuinrakennusten korttelit, jotka ovat rakentamiskelpoisia kesällä 2017. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen korttelit:

- kortteli 251-35 (AP, e=0,25), Virmajuurentie, 4039 m2
- kortteli 251-36 (AP, e=0,25), Virmajuurentie, 3638 m2
- kortteli 251-37 (AP, e=0,25), Virmajuurentie, 2684 m2.

Kaikki korttelit on tarkoitettu yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen ja ne luovutetaan ainoastaan myymällä.
Ammattirakentajat voivat hakea myös aiemmin jaossa olleita omakoti- ja paritalotontteja.

Kortteleiden tonttijaot laaditaan tonttihakemusten perusteella. Yhtiömuotoisten tonttien hinnat ovat 1½- kertaisia alueen omakotitalotontteihin verrattuna

Maankäyttöryhmä on käsitellyt asiaa 23.3.2017 ja esittää kaksivaiheisen hakumenettelyn suorittamista, jossa tekninen palvelukeskus suorittaisi alustavan karsinnan ensimmäisen hakukierroksen jälkeen. Toiselle kierrokselle valitulta yhdeltä tai useammalta hakijalta pyydetään tarkennuksia alustavaan hakemukseen, jolloin voidaan vaatia tarkempia korttelisuunnitelmia ja julkisivukuvia. Lopullisen päätöksen suunnitteluvarauksesta tekee kaupunginhallitus. Päätöstä tehdessään kaupunginhallituksella on käytössään kaikkien hakijoiden tiedot.

Hakemuksessa on käytävä ilmi vähintään jäljempänä mainitut
asiat, joita myös käytetään kriteereinä tonttien suunnitteluvarauksen saajia valittaessa:

- kuvaus suunnittelutavoitteista haetuissa kohteissa
- rakennustyyppi
- asemapiirrosluonnos 1:500
- julkisivuluonnokset 1:200
- havainnekuvat
- asuntojakautuma
- hankkeen toteutusaikataulu.

haettaessa useampaa tonttia, on tontit laitettava tärkeysjärjes-tykseen.

Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen palvelukeskuksen valitsemaan ne hakemukset, joiden kohdalla on parhaat edellytykset jatkokehittämiselle ja pyytämään jatkoon päässeeltä yhdeltä tai useammalta hakijalta tarkennuksia ja lisäselvityksiä hakemuksiin.

Tekninen palvelukeskus tekee täydennysten jälkeen ehdotuksen kaupunginhallitukselle suunnitteluvarausten saajista.

Kaupunginhallitus päättää tonttien saajista teknisen palvelukeskuksen ehdotuksen pohjalta.

Tonttihakemukset on jätettävä viimeistään 15.8.2017 klo 16.00 mennessä Kokkolan kaupungin kirjaamoon (kaupungintalo I kerros)

Lisätietoja:
tonttiasiat maapolitiikkapalvelut Heikki Haimakainen 044-7809345
suunnittelusta kaavoituspalvelut Elina Nissinen 040-4892115


Kokkolan kaupunki
Tekninen palvelukeskus
Kaupungingeodeetti
Matti Kivistö
puh. 044-7809343

[ Avaa liite ] « Takaisin